)
منو
کازینوی زنده
کازینو
یش از مسابقه
پخش زنده

قوانین شرط بندی فوتبال فانتزی

 

قوانین امتیازات فوتبال فانتزی

 

1.شرط های بسته شده بر روی بازیکنانی که در مسابقه شرکت نکرده اند پوچ خواهد شد.

شرط های بسته شده بر روی بازیکنانی که در هر بخشی از بازی شرکت کنند به قوت خود باقی خواهند ماند.

در صورتی که بازیکن شما یکی از بازیکنان ذخیره باشد، شرط شما به پابرجاست.

2. در مسابقات ما بین بازیکنان، در صورتی که هر دو بازیکن به امتیازات برابری کسب کنند، شرط ها پوچ می شوند.

3. شرطهای تکی تنها بر روی یک مسابقه می بایست بسته شوند

4. امکان بستن شرط های چندتایی بر روی مسابقات مختلف وجود دارد

 

 

نحوه امتیاز دهی امتیازات فانتزی

 

امتیازات  بر اساس معیارهای ذیل می باشد. امتیازات می توانند مثبت یا منفی باشند.

 

لیگ برتر
امتیاز دهی مثبت

به ازای هر گلی که توسط دروازبان یا مدافع به ثمر برسد

6

به ازای هر گلی که توسط هافبک به ثمر برسد

5

به ازای هر ضربه پنالتی مهار شود(توسط دروازبان)

5

به ازای هر گلی که توسط مهاجم به ثمر برسد

4

به ازای هر کلین شیت (بسته نگه داشتن دروازه) توسط مدافع و دروازبان

4

به ازای هر پاس گل

3

به ازای بیش 60 دقیقه بازی ( بدون در نظر گرفتن وقت های اضافی)

2

به ازای بازی تا 60 دقیقه

1

به ازای کلین شیت توسط هافبک

1

به ازای 3 بار مهار شوت توسط دروازبان

1

سه بازیکن برتر مسابقه

3, 2 or 1

به ازای هر 2 گل خورده شده توسط دروازبان یا مدافع

-1

به ازای دریافت هر کارت زرد

-1

به ازای هر گل به خودی

-2

به ازای از دست دادن هر ضربه پنالتی

-2

به ازای دریافت هر کارت قرمز

-3

لالیگا  
امتیازدهی مثبت

   گل توسط دروازبان/مدافع

6

گل توسط هافبک

5

مهار ضربه پنالتی (توسط دروازبان)

5

    گل توسط مهاجم

4

کلین شیت/بیش از 60 دقیقه بازی دروازبان

4

کلین شیت/بیش از 60 دقیقه بازی مدافع

4

پاس گل/پاس یا ضربه منجر به گل

3

کلین شیت/ بیش از 60 دقیقه بازی هافبک

2

بیش از 60 دقیقه بازی

2

  بدست آوردن ضربه پنالتی/بازیکن مهاجمی که ضربه پنالتی بدست آورد

2

تا 60 دقیقه بازی

1

  کلین شیت/بیش از 60 دقیقه بازی مهاجم

1

شانس گلزنی (بدون به ثمر رسیدن گل) پاس منجر به فرصت مسلم گلزنی

1

مهار توسط دروازبان (هر 2 مهار توپ)

1

امتیازدهی منفی

ازدست دادن ضربه پنالتی

-2

گل خورده شده توسط دروازبان/مدافع (هر 2 گل)

-2

گل خورده شده توسط هافبک/مهاجم (هر 2 گل)

-1

کارت زرد

-1

 دو کارت زرد

-1

کارت قرمز مستقیم

-3

بونوس تهاجمی

شوت در چارچوب(هر 2 ضربه)

1

   دریبل(هر دو دریبل)

1

حمله به داخل محوطه جریمه(هر 2 مورد)

1

بونوس تدافعی

باز پس گیری توپ (هر 5 مورد)

1

دفع توپ (هر 3 مورد)

1

از دست دادن توپ (هر 10 مورد)

-1

بوندس لیگا
امتیازات هر عمل در بازیمهاجمهافبکمدافعدروازبان
بازی از دقیقه 1-691
بیش از 70 (70+) دقیقه بازی2
گل (به غیر از ضربه پنالتی)45610
پاس گل34510
هر دو پاس منجر به شوت2235
کلین شیت (بسته نگه داشتن دروازه)3300
مهار ضربه پنالتی1010105
برنده شدن در هر 5 دوئل1120
هر2 شوت به سمت دروازه2345
مهار هر 2 شوت به سمت دروازه0003
به ثمر رساندن 2 گل در یک مسابقه1111
به ثمر رساندن 3 گل در یک مسابقه3333
به ثمر رساندن گل پیروزی1111
تیم برنده(تمامی بازیکنانی که حداقل 1 دقیقه بازی کردند)1
تیم بازنده (تمامی بازیکنانی که حداقل 1 دقیقه بازی کردند)-1
تیم بازنده با اختلاف 3 گل یا بیشتر(تمامی بازیکنانی که حداقل 1 دقیقه بازی کردند)-2
هر گل خورده شده0000
کارت زرد-1
کارت زرد-قرمز-3
کارت قرمز(مستقیم)-5
گل به خودی-4
خطای منجر به پنالتی-2
از دست دادن ضربه پنالتی-3
گل کردن ضربه پنالتی3
00
لیگ قهرمانان اروپا

عمل

امتیازات

تمام بازیکنان

حضور 

1

حداقل 60 دقیقه بازی

2

به ثمر رساندن گل از خارج از محوطه جریمه

1

پاس گل

3

هر 3 بار بازپس گیری توپ

1

بدست آوردن ضربه پنالتی

2

از دست دادن ضربه پنالتی

-2

دادن خطای پنالتی

-1

کارت زرد

-1

کارت قرمز ( گرفتن 2 کارت زرد=حداکثر 3 امتیاز)

-3

زدن گل به خودی

-2

 مهاجمان

به ثمر رساندن گل

4

هافبک ها

به ثمر رساندن گل

5

بسته نگه داشتن دروازه (میبایست حداقل 60 دقیقه بازی کرده باشد)

1

مدافعان

به ثمر رساندن گل

6

بسته نگه داشتن دروازه (میبایست حداقل 60 دقیقه بازی کرده باشد)

4

به ازای هر 2 گل خورده شده

-1

دروازه بانان

به ثمر رساندن گل

6

مهار ضربه پنالتی

5

بسته نگه داشتن دروازه (میبایست حداقل 60 دقیقه بازی کرده باشد)

4

به ازای هر 3 مهار توپ

1

به ازای هر 2 گل خورده شده

-1