)
منو
کازینوی زنده
کازینو
یش از مسابقه
پخش زنده

تماس با ما

شماره تلفن

پست الکترونیکی

برای کلیه سوالات مشتریان ,لطفا" با ذکر نام و شماره حساب کاربری خود به آدرس ایمیل : support@vbet.com  ,به ما ایمیل ارسال نمایید.
 

جهت ارائه پیشنهادات یا سوالات دیگر لطفا" درخواست خود را با استفاده از آدرس ایمیل : info@vbet.com به ما ارسال نمایید.
 

لطفا" جهت ارسال مدارک شناسایی  و تایید هویت خود از آدرس ایمیل  docs@vbet.com استفاده نمایید.

 

 پشتيباني زنده

خدمات پشتیبانی زنده ما به صورت شبانه روزی (24/7) آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به شماست.

تماس با ما

تماس با ما

 پشتيباني زنده

خدمات پشتیبانی زنده ما به صورت شبانه روزی (24/7) آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به شماست.

پست الکترونیکی

برای کلیه سوالات مشتریان ,لطفا" با ذکر نام و شماره حساب کاربری خود به آدرس ایمیل : support@vbet.com  ,به ما ایمیل ارسال نمایید.
 

جهت ارائه پیشنهادات یا سوالات دیگر لطفا" درخواست خود را با استفاده از آدرس ایمیل : info@vbet.com به ما ارسال نمایید.
 

لطفا" جهت ارسال مدارک شناسایی  و تایید هویت خود از آدرس ایمیل  docs@vbet.com استفاده نمایید.

 

شماره تلفن