)
მენიუ

ზოგადი წესები და პირობები

Vbet-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს განაახლოს, შეცვალოს და დაამატოს Vbet წესები. ანგარიშის მფლობელი უნდა იყოს წინასწარ შეტყობინებული Vbet-ის მიერ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ Vbet-ის წესებში და უნდა დათანხმდეს მანამდე სანამ ცვლილება შევა ძალაში. თუ არ ეთანხმებით Vbet-ის წესების ცვლილებას, ვეღარ გამოიყენებთ მომსახურებებს.

1. საერთო შესავალი და განმარტება

 

1.1 «ანგარიშის მფლობელი» არის ის პირი, რომელმაც შექმნა თავისი Vbet ანგარიში და აქვს Vbet-თან ურთიერთობის ხელშეკრულება.

 

1.2  «Vbet ანგარიში» - ანგარიშია, რომელსაც მფლობელი იყენებს კეთილსინდისიერი ტრანზაქციებისათვის, Vbet-თან კომერციული ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად და აზარტული თამაშების ტრანზაქციების განხორციელების მიზნით.

 

1.3 «ხელშეკრულება» - Vbet-ის და ანგარიშის მფლობელის შეთანხმებული ურთიერთობა, რომლებიც წარმოიქმნება და რეგულირდება Vbet-ის წესებით, ანუ «წესებით და პირობებით».

 

1.4 «ვებ-საიტი» - პორტალია, ინტერნეტ-მისამართით www.Vbet.com, სადაც სრულად ქვეყნდება მიმდინარე და რელევანტური ინფორმაცია Vbet-ის ოპერაციების შესახებ და რომლიდანაც ანგარიშის მფლობელებს უზრუნველყოფენ მომსახურეობებით.

 

1.5 «მომსახურეობები» - თამაშების და ფსონების შემოთავაზებებია, რომლებითაც კომპანია Vbet უზრუნველყოფს ვებ-საიტის მეშვეობით.

 

1.6 «ბარათი» - გულისხმობს ბარათის ყველა ტიპს «გადახდის», «დებეტის», «კრედიტის»,  

«ვირტუალურის» ფუნქციით და/ან ანალოგიური ფუნქციებით.

 

1.7 «გადახდების გადაწყვეტილებების პროვაიდერი» არის შუამავალი, რომელიც  

საგადასახადო აგენტია გადახდის სხვადასხვა მეთოდებისათვის.

 

1.8 «საფინანსო დაწესებულება» - არის ბანკი და/ან დაწესებულება, რომელიც რეგულირდება ფინანსური მომსახურეობების მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობის მიერ, ან მსგავსი კანონმდებლობით.

 

1.9 «ფორს-მაჟორი» - გულისხმობს ნებისმიერ შემთხვევას ან მდგომარეობას, რომელიც იწვევს ერთ- ერთის მხარის მიერ შეთანხმების და  ვალდებულებების შესრულების დაგვიანებას, ან შეუსრულებლობას, მაგალითად სტიქიური მოვლენები, მმართველობის შეზღუდვები (ნებისმიერი საჭირო ლიცენზიაზე უარი ან გაუქმება, თუ უარი ან გაუქმება არ ხდება დაზარალებულის გამო), ომი, სამხედრო მოქმედებები, უწესრიგობა, სამოქალაქო უწესრიგობა, აჯანყებები, ტერორისტული აქტები, ხანძრები, აფეთქებები, დატბორვები, ქურდობა, ბოროტად დაზიანება, გაფიცვა, მიტაცება და/ან სხვა, რაც იწვევს კონტროლის დაკარგვას და ახდენს გავლენას ვალდებულებების შესრულებაზე.

 

1.10 «კლიენტის აპლიკაცია» ნიშნავს ვებ-ბრაუზერის დანართს, რომელიც იხსნება ანგარიშის მფლობელის მიერ მომსახურეობების გამოყენებისათვის.

 

1.11 «პროგრამული უზრუნველყოფა» ნიშნავს მთლიან პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელსაც იყენებს Vbet მომსახურეობების წარდგენის და/ან მხარდაჭერისათვის და/ან კლიენტთა დანართის წამოწყებისათვის.

 

1.12 «პრიზი» - არის თანხა, ბონუსი ან ანაზღაურება რომლის მოგება შეუძლია ანგარიშის მფლობელს.

 

1.13 «არააქტიური ანგარიში» - არის Vbet-ის ანგარიში, რომელზეც არ იყო განხორციელებული შესვლა/გამოსვლა 12-ზე მეტი თვის განმავლობაში.

 

1.14 ფსონების გაუქმება ხდება მოთამაშეების ან გუნდების სახელების უზუსტობის, არასწორად შეთავაზებული კოეფიციენტის, არასწორად მითითებული ტოტალის, არასწორად მითითებული ჰანდიკაპის შემთხვევებში და ა.შ. ასეთ შემთხვევებში ფსონები ბათილია.

 

1.15 ყველა სავაჭრო მარკა, მომსახურეობის მარკა და სავაჭრო დასახელება, აგრეთვე გამოსახულებები, გრაფიკა, ტექსტი, კონცეფციები ან მეთოდოლოგიები («ინტელექტუალური აქტივები»), საიტზე, კლიენტის დანართში, აგრეთვე არსებული მატერიალურად არის Vbet-ის საკუთრება და/ან Vbet-ის მიმწოდებლების და პარტნიორების საკუთრება. ანგარიშის მფლობელს არ აქვს უფლება გამოიყენოს ნებისმიერი სახის ინტელექტუალური აქტივი ნებისმიერი მიზნით, გარდა კანონით დაშვებულისა.

2.1 Vbet სათამაშო ანგარიშის შექმნა

 

2.1.1 პირი ვერ მიიღებს მონაწილეობას თამაშში ფულზე, თუ არ არის ანგარიშის მფლობელი. სათამაშო ანგარიშის შექმნისათვის პირმა უნდა მოითხოვოს და გაიაროს რეგისტრაცია. უნდა იყოს წარდგენილი შემდეგი ინფორმაცია:

 

 • დაბადების თარიღი და დოკუმენტი, რომელიც  
 • ადასტურებს, რომ მოთამაშემ მიაღწია 18 წელს ან სრულწლოვანია, როგორც განსაზღვრულია მისი საცხოვრებელი ადგილის იურისდიქციით (დოკუმენტები, რომლებიც უნდა იყოს წარდგენილი: პირადობის მოწმობის ასლი, პასპორტი ან მართვის მოწმობა);
 • მოთამაშის სახელი და გვარი;
 • მოთამაშის სრული საცხოვრებელი მისამართი;
 • მოთამაშის მოქმედი ელექტრონული მისამართი;
 • მომხმარებლის სახელი და პაროლი

 

2.1.2 პირი, რომელმაც მოითხოვა ანგარიშის მფლობელის სტატუსი, გვაძლევს გარანტიას, რომ არის 18 წლის. არასრულწლოვნები ვერ დარეგისტრირდებიან Vbet-ზე. Vbet უფლებამოსილია მოითხოვოს ასაკის დამატებითი მტკიცებულობა და განახორციელოს დამატებითი შემოწმებები მოწოდებული ინფორმაციის  

დადასტურებისათვის. Vbet ანგარიში შეიძლება იყოს შეჩერებული იმ დრომდე, სანამ არ იქნება მიწოდებული ასაკის დამაკმაყოფილებელი მტკიცებულება.

 

2.1.3 პირი, რომელიც მოითხოვს ანგარიშის მფლობელის სტატუსს, აგრეთვე ვალდებულია:

 

 • იყოს ფიზიკური პირი (იურიდიული პირი ვერ იქნება ანგარიშის მფლობელი);
 • არ უნდა იმყოფებოდეს ამ ქვეყნებში: ავღანეთი, ავსტრალია, დანია, ესტონეთი, ეთიოპია, საფრანგეთი და სხვა ფრანგული ტერიტორიები, ჰონკონგი, ირანი, ერაყი, იტალია, იორდანია, ქუვეითი, ჩრდილოეთი კორეა, პაკისტანი, ფილიპინები, ესპანეთი, სირია, თურქეთი, აშშ და აშშ-ს სხვა ტერიტორიები, ან იემენი (გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს გამონაკლისები კაზინოს განყოფილებაში- თამაშებში- Live კაზინოში, პოკერში და ბინგოში); Vbet-ი უფლებამოსილია დაბლოკოს ხელმისაწვდომობა Vbet.com-ზე და ამ ქვეყნებიდან მოთამაშეებს  მოგება არ აუნაზღაუროს.
 • არ უნდა იყოს პროფესიონალური მოთამაშე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, შეჯიბრში ან ლიგაში, სადაც Vbet-ი სთავაზობს ფსონებს;
 • არ იყოს შეზღუდული უფლებამოსილებაში;
 • არ მოქმედებდეს სხვა პირის სახელით;
 • არ იყოს კვალიფიცირებული როგორც პრობლემატური მოთამაშე და/ან არ იყოს (ნებაყოფლობით ან მის გარეშე) ნებისმიერ გამორიცხულ მოთამაშეთა რეესტრში ან მონაცემთა ბაზაში;
 • არ შეიტანოს თანხა, რომელიც მიიღო დანაშაულის ჩადენით და/ან სხვა უკანონო ქმედებით;
 • არ შეიტანოს თანხა ბარათით, რომლის გამოყენების უფლება ანგარიშის მფლობელს არ გააჩნია და/ან გამოიყენოს ბარათი იურისდიქციაში, რომელშიც აკრძალულია სათამაშო ფსონების დადება;
 • არ მოახდინოს სისხლის სამართლის დასჯადი ქმედებები იქ, სადაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს Vbet-ის ანგარიში;
 • არ გამოიყენოს მომსახურეობები, თუ ეს უკანონოა მის საცხოვრებელ ქვეყანაში ან სხვა სახით შეზღუდულია ანგარიშის გახსნისაზე, ყიდვაზე ან Vbet-ის მომსახურეობების ყიდვაზე და/ან სხვა თამაშებში მონაწილეობისაზე. ანგარიშის მფლობელი აგებს პასუხს იმაზე, რომ ვებ-საიტის და Vbet-ის მომსახურეობების გამოყენება იყოს კანონიერი;
 • არ გამოიყენოს საიტზე ან მომსახურეობზე შეურაცხმყოფელი, არასასიამოვნო, არასამართლიანი ან უწმაწური ქმედებები;
 • პერიოდულად განაახლოს Vbet ანგარიშის ინფორმაცია: სახელი და გვარი, ქვეყანა, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი.

 

2.1.4 პირი, რომელიც მოითხოვს რეგისტრაციას Vbet-ზე ადასტურებს და ეთანხმება:

 

 • ყველა პირობას, რომელიც მითითებულია Vbet-ის წესებში;
 • Vbet-ის ყველა წესს, რომელიც გამოქვეყნებულია ამჟამად ვებ-საიტზე, აგრეთვე ნებისმიერი შესაძლო ცვლილებები Vbet-ის წესებში;
 • რომ კონტრაქტი რეგულირდება:  
  (i) Vbet წესებით, გამოქვეყნებული ინგლისურ ენაზე;  
  (ii) ნებისმიერი რეგლამენტური მდგომარეობით ან სხვა გადაწყვეტილებით, რომელიც მიიღება დროთადრო მმართველი ორგანოების მიერ; და  
  (iii) მმართველი კონტრაქტის მმართველი კანონით.

 

2.2 ორგანიზატორი უფლებამოსილია გააუქმოს ნებისმიერი ბონუსი, ჯეკპოტი და/ან პრიზის გადახდა თუ თვლის, რომ მოთამაშემ მოიგო არასამართლიანი გზით. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზატორი ყინავს მოთამაშის სათამაშო ანგარიშს და იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშზე იყო თანხა, ორგანიზატორი უბრუნებს მას მოთამაშეს იგივე საგადასახადო მეთოდით, რომლითაც მოთამაშემ განახორციელა დეპოზიტი.

 

2.3. შეთანხმებული თამაში  

თუ ორგანიზატორს აქვს საკმარისი საფუძველი ივარაუდოს, რომ მოთამაშე ატარებს შეთანხმებულ თამაშს, მას აქვს უფლება შეაჩეროს პრიზის გადახდა და დააბრუნოს სამონაწილეო გადასახადი მოთამაშის სპეციალურ ანგარიშზე. ეჭვის საფუძველი შეიძლება გახდეს სამონაწილეო გადასახადის ზომა, ოდენობა და ტიპი, ერთი ან რამოდენიმე შესაძლებელი მეთოდებით.

 

ზოგადი წესები

3. წესების წესები

 

3.1 ბუკმეკერული კომპანია იღებს ფსონებს სპორტულ და სხვა ღონისძიებების წინასწარ უცნობ შედეგებზე, ტელე კომუნიკაციურ ქსელების მეშვეობით

 

3.2 კლიენტის მიერ აპლიკაციის გადმოწერისას, მედია რესურსის დამოკიდებელ გამოყენებისას (ინტერნეტის და მობილური სერვისების მეშვეობით), ანგარიშის გახსნისას, მის გამოყენებისას, ფსონის დადებისას, ან რაიმე თამაშებში მონაწილეობის დროს, ან საჩუქრის მიღებისას, კლიენტი ადასტურებს, რომ ეთანხმება მიმდინარე წესებს და პირობებს

 

3.3 Vbet-ს შეუძლია წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები, დამატებითი წესების დებულებაში და გადახდის პროცედურებში. მონაწილეები ამას გაეცნობიან შესაბამისი განცხადების მეშვეობით. ადრე განხორციელებული ფსონების შემთხვევაში პირობები რჩება უცვლელი და ფსონები რომლებიც არიან განხორციელებულია მიმდინარე თარიღში, ექვემდებარება შეცვლილ წესებს

 

3.4 Vbet-ი იტოვებს უფლებას, კლიენტის ანგარიშის დახურვის გადაწყვეტილება შეუცვლელი დატოვოს.

4. საიტის გამოყენების პოლიტიკა

 

4.1 Vbet არ იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას გასაჩივრებული საიტიდან მიყენებული ზიანის ან ზარალის შემთხვევაში. ეს დებულება ვრცელდება თანაბრად სარგებლობის ან საიტის არასწორი სარგებლობის შინაარსით ნებისმიერი პირის მიერ, უუნარობა საიტის წვდომის ან გამოყენების, მონაცემთა დაგვიანებით გადაცემის , საკომუნიკაციო ხაზის წარუმატებლობის , ნებისმიერი შეცდომების, უზუსტობის ან საიტის შინაარსის უმოქმედობაში.

 

4.2 სურათის და ვიდეომასალის ჩამოტვირთვა კომპანიის საიტიდან ან  

მისი სუბსიდირული საიტებიდან დაშვებულია მხოლოდ კერძო გამოყენებისთვის. ამ მონაცემების გამოქვეყნება, გადაცემა ან რეპროდუქცია სხვა მიზნით აკრძალულია.

 

4.3 Vbet აქტიურად ახორციელებს ვებ-გვერდის ტრაფიკის დაკვირვებას და იტოვებს დაბლოკვის უფლებას იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება ავტომატური ან რობოტ-ბეთინგი.

5. ტერმინები

 

5.1 ძირითადი ტერმინების წესები დამტკიცებული რედაქციით:

 

ორდინარი – ფსონი ცალკეული მოვლენის შედეგის გამოცნობაზე.  

 

ექსპრესი – ეს არის ფსონი ერთდროულად რამდენიმე სხვადასხვა მოვლენის შედეგზე. როდესაც ფსონს დებთ ორი ან მეტი მოვლენის შედეგზე (მაგალითად, ორი განსხვავებული საფეხბურთო მატჩი), შეგიძლიათ გააერთიანოთ ისინი ”ექსპრეს” ფსონში. ექსპრეს ფსონის მოსაგებად აუცილებელია თქვენ არ გქონდეთ წარუმატებელი პროგნოზები (წაგება) ნებისმიერ შედეგზე, რომელიც მოცემულია ექსპრეს ფსონში. ექსპრეს ფსონის ერთ-ერთ შედეგზე წაგება ნიშნავს მთელი ფსონის წაგებას. ექსპრეს ფსონების მოგება უდრის ფსონის ოდენობის პროდუქტის ექსპრეს ფსონში შეტანილი სათამაშო შედეგების კოეფიციენტებზე ნამრავლს (თუ ექსპრეს ფსონში შეტანილ ერთ ფსონზე ხდება უკუგება, მაშინ მასზე კოეფიციენტი უდრის 1).  

სისტემა - მოვლენების კონკრეტული "ექსპრეს ფსონების" ნაკრები. სისტემის თითოეული კომბინაცია გამოითვლება როგორც ცალკეული ექსპრეს ფსონი. სისტემა ფსონის მოგებისთვის საკმარისია, რომ პროგნოზების მითითებული რიცხვის მითითებული რაოდენობა იყოს სწორი (იგი განისაზღვრება სახელით, ანუ, მაგალითად, სისტემაში ”4-დან 3′ ′ აუცილებელია 4-დან 3 პროგნოზი იყოს სწორი, "7 – დან 5 – ისთვის" საჭიროა სწორად პროგნოზირდეს ხუთი შედეგი 7 ვარიანტიდან და ა.შ.). გასათვალისწინებელია, იმის გამო, რომ სისტემის ფსონის თითოეულ ექსპრესზე მითითებულია ფსონის მთლიანი თანხის მხოლოდ ნაწილი (პროპორციული ოპციების რაოდენობის მიხედვით), ამგვარი სისტემის ფსონის მოგება ნაკლები იქნება ვიდრე ექსპრეს ფსონით შესაძლო ზოგადი მოგება. ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ყველა შედეგი არ არის პროგნოზირებული, მოგების ოდენობა შეიძლება იყოს ფსონის ოდენობაზე ნაკლები, მაგრამ ექსპრეს ფსონებისგან განსხვავებით, თანხის ნაწილი ანაზღაურდება სწორად პროგნოზირებული შედეგების გამო.

 

ჯაჭვი - ფსონი, რომელიც არის ”ერთიანი” ფსონების კომბინაცია, მათ შორის, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მოვლენები. ჯაჭვის ერთი ფსონი თითოეული მოვლენიდან ტოლია ჯაჭვის ჯამის. კლიენტს ეძლევა შანსი დამოუკიდებლად განსაზღვროს ჯაჭვში შეტანილი ფსონების თანმიმდევრობა და ფსონი ჯაჭვის მხოლოდ პირველ მოვლენაზე. ამრიგად, "ჯაჭვის ანგარიშის" კონცეფციის იმპორტი ხდება. ჯაჭვში შეტანილი თითოეული ფსონის ტურნირის შემდეგ გამოითვლება ამ ანგარიშის ჯამი. თავდაპირველად იგი ტოლია პირველი ფსონის ჯამის. თუ ჯაჭვის ანგარიშზე თანხა მის თავდაპირველ თანხაზე ნაკლებია, ჯაჭვის შემდეგი მოვლენის თითოეული ფსონი გამოითვლება ანგარიშის ბალანსით. ჯაჭვის გაანგარიშების პროცედურა დამოკიდებულია მოცემულ ბილეთში მითითებული ფსონების თანმიმდევრობაზე, მაგრამ არა დროზე. ჯამი, რომელიც ჯაჭვში ყველა ფსონის გაანგარიშების შემდეგ დარჩება ანგარიშზე, ექვემდებარება გადახდას.

 

”ჰანდიკაპი” - შეჯიბრის მონაწილის უპირატესობა ან თავისუფლება გამოხატული გოლებით (ქულები /) ნაკრებში და ა.შ. ჰანდიკაპს დაქვემდებარებული ღონისძიების შედეგი განისაზღვრება შემდეგნაირად: მონაწილისთვის მინიჭებული ჰანდიკაპი ემატება მის მიერ შეჯიბრში ნაჩვენებ შესაბამის შედეგს. თუ ამ გზით მიღებული შედეგები არჩეული მონაწილის სასარგებლოდ იქნება, ის ითვლება გამარჯვებულად და ფსონები მის მოგებაზე გულისხმობს ჰანდიკაპის მოგებას. გადახდები ხორციელდება ფსონების აღწერაში მითითებული მოგების კოეფიციენტით. თუ შედეგი მოწინააღმდეგის სასარგებლოდ დგება - ფსონები წაგებულია. თუ ჰანდიკაპის შედეგია ფრე, მაშინ მოგების კოეფიციენტი ასეთი შედეგისთვის იქნება 1 (ფსონის დაბრუნება);  

 

მაგალითად

 

გუნდი 1გუნდი 2ჰანდიკაპი 1ჰანდიკაპი 2კოეფიციენტი 1კოეფიციენტი 2
ინტერი კალიარი-1.52.251.51.9

 

1) დავუშვათ, რომ გსურთ ფსონის დადება კალიარის მოგებაზე, რომელსაც ექნება ჰანდიკაპი. ჰანდიკაპის ფსონი კალიარიზე (ჰანდიკაპი 2) ტოლია ”+1.5 ′ ′. ჰანდიკაპის ფსონით მოგების მისაღებად ”+1.5 ′ ′ აუცილებელია, რომ კალიარმაარ წააგოს 1 გოლზე მეტით, რადგან ჰანდიკაპი +1.5 დაემატება კალიარის გოლს. მოდით გავაანალიზოთ ყველა ვარიანტი:

 

"კალიარმა" მოიგო,ან გუნდებმა ფრედ ითამაშეს,ან "კალიარიმ" წააგო 1 გოლის სხვაობით. მაგალითად, საბოლოო ანგარიშია 2-1. ჰანდიკაპის გათვალისწინებით (+1.5) შედეგი 2: 2.5 კალიარის სასარგებლოდ (კალიარისკოეფიციენტებისშედეგის განსაზღვრისას ინტერის ფონი არ არის გათვალისწინებული). ფსონები მოიგებს.

კალიარიმ 1-ზე მეტი გოლის სხვაობით წააგო. მაგალითად, საბოლოო ანგარიშია 2-0. ჰანდიკაპის გათვალისწინებით (+1.5) შედეგი არის 2: 1.5 ინტერის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში, კალიარის მოგების კოეფიციენტები (+1.5) გულისხმობსწაგებას.

 

2) ანალოგიურად, შემდეგი ვარიანტები შესაძლებელია ინტერის მოგებაზეფსონის დადებისას, ჰანდიკაპის ”-1.5 ” გათვალისწინებით:

ინტერმა მოიგო ორი ან მეტი გოლის უპირატესობით. მაგალითად, საბოლოო ანგარიშია 3-0. ჰანდიკაპის გათვალისწინებით (- 1.5) შედეგი არის 1.5: 0 ინტერის სასარგებლოდ. ფსონები მოიგებს.

 

ინტერმა მოიგო 1 გოლის უპირატესობით, ან გუნდებმაფრედ ითამაშეს,ან კალიარმამოიგო. მაგალითად, საბოლოო ანგარიშია 2-1. ჰანდიკაპის -1.5 გათვალისწინებით, ინტერზე ფსონების შედეგი ჰანდიკაპი (-1.5) იძლევა 0.5: 1, კალიარის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში, ფსონები ინტერზე ჰანდიკაპის მქონე -1.5 წაგებულია.

 

შემოთავაზებულია ჰანდიკაპის ორმაგი ფსონი (აზიური ჰანდიკაპი). დადეთ ფსონი მოგებაზეან ტოტზე, ჰანდიკაპის გათვალისწინებით, რომელიც არის 0,25-ის ჯერადი (მაგრამ არა 0,5). ასეთი ფსონები გამოითვლება 2 ფსონის ოდენობით, თანხის ნახევრით: იგივე კოეფიციენტითდა "საერთო ჰანდიკაპით“და "საერთო ტოტალებით", რომლებიც მრავლდება 0,5-ით, საერთო მნიშვნელობით. იმ შემთხვევაში, თუ აზიური ჰანდიკაპი შედის პარლეიში ან სისტემაში, იგი გამოითვლება იმ კოეფიციენტით, რაც იქნება ერთი ფსონის შემთხვევაში. ორი საერთო ფსონის მოგების შემთხვევაში, ფსონის კოეფიციენტი "O" გაითვალისწინება გაანგარიშებაში.თუ ერთი საერთო ფსონი მოიგებსდა მეორე დაუბრუნდება, გაანგარიშების დროს მიიღება კოეფიციენტი ("O" +1) / 2. თუ ორივე საერთო ფსონი წააგებს,მთელი ფსონი წაგებულადითვლება.

 

ღონისძიების მონაწილეჰანდიკაპის ორმაგი ფსონი (აზიური ჰანდიკაპიკოეფიციენტი
რეალი-0.25 (0,-0.5)2
ბარსელონა+0.25 (0,+0.5)1.8

იმ შემთხვევაში, თუ200 ევროს ფსონი დადებულია "რეალზე" და "რეალის" მოგებაზე: ორი საერთო ფსონი მოგებული თანხის ნახევრით და მოგება უდრის 100 * 2.0 + 100 * 2.0 = 400 ევროს. მატჩი ფრედ დასრულდა: ერთი საერთო ფსონი წაგებული თანხის ნახევრით, ხოლო მეორე მოგებული კოეფიციენტით "1 ′" და მოგება უდრის 100 * 0,0 + 100 * 1,0 = 100 ევროს. "რეალმა" წააგო: ორი საერთო ფსონი წაგებული თანხის ნახევრით და მოგება უდრის 100 * 0,0 + 100 * 0,0 = 0 ევროს. იმ შემთხვევაში, თუ "ბარსელონასა" და "ბარსელონას" მოგებაზე 200 ევრო ირიცხება, ორი საერთო ფსონი მოგებული თანხის ნახევრით და მოგება უდრის 100 * 1.8 + 100 * 1.8 = 360 ევროს. მატჩი ფრედ დასრულდა: ერთი საერთო ფსონი წაგებული თანხის ნახევრით, ხოლო მეორე გამარჯვებული კოეფიციენტით "1 ′" და მოგება უდრის 100 * 1.8 + 100 * 1.0 = 280 ევროს. "ბარსელონამ" წააგო: ორი საერთო ფსონი წაგებული თანხის ნახევრით და მოგება უდრის 100 * 0,0 + 100 * 0,0 = 0 ევროს.

 

"ტოტალი" - მონაწილისან ღონისძიების მონაწილისმიერ გატანილი (გადაგდებული, მოგებული ან ნათამაშები) გოლების, პაკების, ქულების ან თამაშების რაოდენობა.

 

აგალითად:

 

დავუშვათ, ფეხბურთის თამაშის ტოტალიდაყენებულია (გატანილი გოლების ოდენობა) უდრის ”4 ′, და ფსონის გადახდა შემოთავაზებულია ჯამში ორ შედეგზე: მოცემული ტოტალის მეტი ან ნაკლები.

 

თუ მატჩი გაიტანილი გოლებიტოლია ჯამში 4 გოლზე ნაკლების (0-0, 1-0, 0-1, 1-1 და ა.შ.), 4 ზე ნაკლები ფსონები იგებს;

 

თუ მატჩი გაიტანილი გოლებიტოლია ჯამში 4-ზე მეტის(4-1, 4-2, 3-2 და ა.შ.), 4 ზე მეტი ფსონები იგებს

 

თუ მატჩი გაიტანილი გოლებიტოლია ზუსტად 4-ის(3-1, 4-0, 2-2, 1-3, 0-4), ყველა ფსონი "4-ზე მეტიდა" 4 -ზე ნაკლები ფსონებიდაბრუნდება.

6. ფსონების პოლიტიკა

 

6.1 პარამეტრების მნიშვნელობები ჰანდიკაპის, ტოტალების ჩათვლით) და მიმდინარე დღის ლაინში მითითებული ღონისძიებების კოეფიციენტები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი ფსონის შემდეგ, მაგრამ ფსონების წინა პირობები იგივეა, გარდა ლაინში ტექნიკური და აშკარა შეცდომების შემთხვევისა .

 

6.2 ფსონის ოდენობად მიიღება მხოლოდ კომპანიის მიერ დადასტურებული და რეგისტრირებული თანხა.

 

6.3 მომხმარებელი ერთადერთია, ვინც პასუხისმგებელია ფსონზე. ფსონის დადების და მისი მიღების დადასტურების შემდეგ, მომხმარებელი ვერ შეცვლის ან გააუქმებს მას. Vbet არ იძლევა გარანტიას მომხმარებელთა მიერ დადებული ”წაგებული” ან ”ორმაგი” ფსონების შესახებ. გთხოვთ, ყურადღებით შეამოწმოთ ყველა დადებული ფსონი.

 

6.4 თქვენი პაროლის დაკარგვა არ შეიძლება გახდეს თანხის გატანის ან მოგების გადახდის მოთხოვნის გაუქმების მიზეზი.

 

6.5 ფსონი მიიღება კომპანიის დადასტურებისთანავე. ყველა მიღებული ფსონი ნაჩვენებია "ფსონის ისტორიაში". ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს შეფერხება, სანამ ის აისახება თქვენს ისტორიაში. ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, კომპანიის სისტემაში ფსონის დარეგისტრირების დრო ითვლება მისი წარდგენის ნამდვილ დროდ. თუ მომხმარებელმა არ მიიღო რაიმე შეტყობინება ფსონის მიღების შესახებ, კოეფიციენტი კვლავ მიღებულად ითვლება, თუ ის ნაჩვენებია "ფსონის ისტორიაში".

 

6.6. კომუნიკაციის უკმარისობა ან მომხმარებელთან კომუნიკაციის სხვა ტექნიკური გაუმართაობა არ არის ფსონის გაუქმების მიზეზი, თუ ფსონი რეგისტრირებულია სერვერზე.

7. მონაცემების ჩვენება

 

7.1 კომპანია არ არის პასუხისმგებელი შემოთავაზებული ინფორმაციული სერვისების სიზუსტეზე, სისრულესა და დროზე, მათ შორის მონაცემებზე ლაივ და მეილ მომსახურებისას.

 

7.2 Vbet ყველა ღონეს ხმარობს იმისათვის, რომ ინფორმაცია იყოს სწორი ღონისძიებების შესახებ (როგორიცაა შედეგები, თამაშის დრო და გუნდების / მოთამაშეთა სტატისტიკა). ამასთან, ეს ინფორმაცია ნაჩვენებია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. Vbet არ არის პასუხისმგებელი ამ მონაცემებში რაიმე შეცდომის შემთხვევაში.

 

7.3 Vbet არ არის პასუხისმგებელი და არ იღებს რაიმე პრეტენზიებს გუნდის სახელების და მოთამაშეთა სახელების უცხო ენებიდან თარგმნის სიზუსტესთან დაკავშირებით.

 

7.4. თუ მითითებულ ღონისძიებაში / მატჩში არის ერთზე მეტი ერთი და იგივე გვარის წევრი და ფსონის მიღების დროს არ არის მითითებული სპორტსმენის სრული სახელი ან სხვა მახასიათებელი, ყველა ფსონი დაბრუნდება.

 

7.5. თუ მატჩის ან პოზიციის ერთი ან მეტი მონაწილის სახელი ლაინში არასწორად არის მითითებული (გარდა თარგმანში დაშვებული შეცდომებისა), თუ საჭირო ადგილის ნაცვლად მითითებულია სხვა გუნდი / წარმოდგენილი ტურნირის მონაწილე, ყველა ფსონი ამ მოვლენაზე ითვლება ძალადაკარგულად და ხდება ანაზღაურება. მხოლოდ Vbet- ს აქვს უფლება განსაზღვროს ამ კატეგორიის მოვლენები.

 

7.6 იმ შემთხვევებში, როდესაც გუნდის კონკრეტული დეტალები, მაგალითად, კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფი (მაგალითად, 18 წლამდე / 21 წლამდე / ახალგაზრდული გუნდები), სქესი (ქალები) ან გუნდის სტატუსი (რეზერვი) არ არის მითითებული სტრიქონში ლაინში სხვა გუნდის აღნიშვნაში დეკლარირებულის ნაცვლად, ამ მატჩზე ყველა ფსონი დაბრუნდება. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ლაინში მითითებულია არასრული სახელი ან გრამატიკული შეცდომები, ყველა ფსონი ძალაში რჩება. თუ გუნდში სქესი არ არის მითითებული ლაინზე, ითვლება, რომ გუნდის სქესი არის მამრობითი. იმ შემთხვევაში, თუ ქალთა გუნდები მონაწილეობენ მატჩში, აუცილებელია ამის შესახებ დეტალური მითითება იყოს ამ ლაინში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ მატჩის ფსონები დაბრუნებას ექვემდებარება.

 

7.7 ლაინში მითითებული თარიღი და დრო არის ღონისძიებაზე ფსონების მიღების შეწყვეტის თარიღი და დრო (გარდა ლაივ ღონისძიებისა) და არ ემთხვევა ღონისძიების რეალური დაწყების თარიღსა და დროს. ფსონების დათვლისას ღონისძიების ნამდვილ დროდ ითვლება ღონისძიების დაწყების დრო, რომელიც განისაზღვრება შეჯიბრის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ოფიციალური დოკუმენტების, აგრეთვე Vbet– ის მონაცემების საფუძველზე.

 

7.8 თუ შეხვედრის ჩატარების ადგილი მითითებული არ არის ლაინში, ღონისძიებების ჩამონათვალში პირველ რიგში მითითებულია მასპინძელი, გარდა ამერიკული სახეობების სპორტისა. "თასში" შემავალ ყველა ინფორმაციას კონკრეტულ სპორტზე, აქვს დამხმარე ხასიათი. მოცემულ ინფორმაციაში შესაძლო შეცდომები არ არის ფსონების დაბრუნების საფუძველი.

 

7.9 ლაივ ღონისძიებაზე ფსონების მიღებისას დადგინდა შეფერხება, რომლის ღირებულება შეიძლება იცვლებოდეს სპორტის, მარკეტის და სხვა მახასიათებლების გათვალისწინებით და იგი განისაზღვრება მხოლოდ Vbet- ის მიერ უსაფრთხოების და შემდგომი ფსონებისგან დაცვის მიზნით.

 

7.10 კლიენტების კომფორტისთვის ლაივ ღონისძიებების სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელშიც კოეფიციენტები ხშირად იცვლება, კლიენტს შეუძლია აირჩიოს შემდეგი ვარიანტებიდან ერთი: ”კოეფიციენტებში ყველა ცვლილების მიღება”, ”მხოლოდ მონიშნული ფსონების მიღება” ან ”არ მიიღოთ ფსონები კოეფიციენტების შეცვლის შემთხვევაში ”, რაც შესაბამისად განსაზღვრავს მიიღებს თუ არა ფსონს, თუ მისი მოწყობის დროს შეიცვალა კოეფიციენტი, მის ნებისმიერ ცვლილებაზე, ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი ფსონი აღემატება ფსონის სავარაუდო კოეფიციენტს

 

7.11 ჩატარებული მატჩის არასწორად მითითებული თარიღი არ არის ფსონის გაუქმების საფუძველი.

 

7.12 თუ მატჩი დაიწყო მისი მანამდე შეწყვეტის მომენტიდან და იმ ლაინში, რომელიც არ იყო მითითებული, ფსონები ანაზღაურდება.

8. მოვლენათა და შედეგების ურთიერთკავშირი

 

8.1 "ექსპრეს" და "სისტემურ" ფსონებში იკრძალება სხვადასხვა ღონისძიებების დამატება, რომლებიც ერთსა და იმავე მატჩს ეხება, თუნდაც ის, რაც უშუალოდ ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. თუ ასეთ ფსონებში შედიოდა რაიმე მოვლენა, რომელიც ეხება მოცემულ მატჩს, ეს ფსონი ანაზღაურდება, მაშინაც კი, თუ ფსონების მიღების კომპიუტერული პროგრამა არ დაბლოკავს ამ ფსონს მისი წარდგენის დროს. Vbet იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას, განსაზღვროს უკავშირდება თუ არა მოვლენები.

 

8.2 ჯგუფში შედეგის-არყოფნის შემთხვევაში "ექსპრეს" და "სისტემურ" ფსონებში დასაშვებია მხოლოდ და მხოლოდ ჯგუფის ერთ გუნდზე დადოთ ფსონი. თუ ასეთ ფსონებში საკვალიფიკაციო- არა საკვალიფიკაციო შემადგენლობაში შედიოდნენ იმავე ჯგუფის გუნდები, მაშინ მოცემული ფსონები ანაზღაურდება, მაშინაც კი, თუ კომპიუტერული პროგრამით, რომლებიც იღებენ ფსონებს, არ დაბლოკავს ამ ფსონს მისი წარდგენის დროს. Vbet იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას, გადაწყვიტოს მიიღოს თუ არა ფსონები საკვალიფიკაციო და არა საკვალიფიკაციო პოზიციაზე "ექსპრესში", "სისტემაში" და "ორდინარი" ფსონებში.

9. ტექნიკური ხარვეზები

 

9.1 Vbet კომპანია პასუხისმგებელი არ არის სერვერისა და კავშირგაბმულობის ელექტრონული არხების დროებითი ტექნიკური გაუმართაობების შემთხვევაში, რამაც შეიძლება შეუძლებელი გახადოს მო თამაშის მიერ ონლაინ ტოტალიზატორის მომსახურებით სარგებლობა.

 

9.1.1 შეცდომით შეყვანილი კოეფიციენტები - თუ კოეფიციენტი (ან ჰანდიკაპის პარამეტრები/ტოტალი და ა.შ ...), გამოსახულია გამყოფი (წერტილის/მძიმის) ან სხვა დამატებითი ნიშნის გარეშე.

 

მაგალითად: 1,8 კოეფიციენტის მაგივრად თუ იქნება გამოსახული 18, 2 კოეფ.-ის მაგივრად 23 ან 3 კოეფ.-ის მაგვირად 30 და ა.შ

 

9.1.2 სარკისებრივი შეცდომები - როდესაც კოეფიციენტები მოთამაშეებზე არიან გამოსახული დიამეტრულად საპირისპირო წესით. ამ შემთხვევაში მატჩის ფავორიტი (ასევე როგორც ლაივ ღონისძიების ფავორიტი) არის გამოსახული უფრო მეტი კოეფიციენტით ვიდრე მოცემული ღონისძიების აუტსაიდერის კოეფიციენტი.

 

მაგალითად: კალათბურთი «ბარსელონა» - «უნიკახა» მატჩის გამარჯვებული: 1,2 და 4-ის მაგივრად არის გამოსახული 4 და 1,2.

 

9.1.3 ჩანაწერის შეცდომა - თუ ყველა კოეფიციენტი მონიშნულია სწორედ, მაგრამ გუნდები არასწორ თანმიმდევრობაში არიან (როგორც წესი ღონისძიებებისთვისაა განკუთვნილი).

 

ანუ წინა მაგალითისათვის: ჩანაწერი «კალათბურთი. "უნიკახა" - "ბარსელონა" მატჩის გამარჯვებული. 1,2 და 4 », « კალათბურთი. "ბარსელონა" -უნიკახა". მატის გამარჯვებული. 1,2 და 4» მაგივრად.

 

აშკარა შეცდომის მაჩვენებლები არიან: კოეფიციენტების ძალიან დიდი განსხვავება Vbet-ზე და სხვა ბუკმეკერული კომპანიების კოეფიციენტები, რომლებიც პრაქტიკულად არ განიხილება მიმდინარე მატჩში.

 

მხოლოდ Vbet- ს ეკუთვნის უფლება განიხილოს თუ არა მიმდინარე ტექნიკური ხარვეზი ან აშკარა შეცდომა.

 

9.2 Vbet-ს აქვს ფსონების დაბრუნების უფლება, განხორცილებული არასწორ კოეფიციენტებზე. ბალანსის შეცვლისას მომხმარებელი იქნება ინფორმირებული წერილის მეშვეობით.

 

9.3 კომპანიას იტოვებს უფლებას დააბრუნოს ფსონები იმ შემთხვევაშიც თუ ღონისძიება იყო უკვე განხორციელებული და დასრულებული, დამოუკიდებლად თუ ფსონი იყო მოგებული ან წაგებული

 

9.4 თუ ტექნიკური ხარაზების გამო მომხმარებლის მოგებული თანხის საკმარისი რაოდენობა არ იყო გადარიცხული ანგარიშზე, მსგავსი ფსონები ბათილად ჩაითვლება

 

9.5 იმ შემთხვევაში თუ იქნება თანხა არასწორად შეტანილი, მომხმარებელი უნდა აცნობოს კომპანია Vbet-ი ამ შეცდომის შესახებ. შეცდომის შემთხვევაში მომხმარებელს ექნება უარყოფითი ბალანსი, კომპანიას აქვს უფლება გააუქმოს ფსონები, რომელიც არ არის ჯერ დაანგარიშებული, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იყვნენ დადებული შეცდომის წინ.

 

9.6 კომპანია იტოვებს უფლებას,ნებისმიერი მიყენებული ზიანის შესახებ აცნობოს  

მომხმარებელი საკუთარი პასუხისმგებლობის შესახებ. თუ მომხმარებელი შეგნებულად ისარგებლებს ტექნიკურ და ადმინისტრაციული შეცდომით თანხის შემოტანისას ან გატანისას.

10. ფსონები კრედიტში

 

10.1 Vbet-ი არ ხორციელებს საკრედიტო სერვისს, ყველა ფსონები უნდა იყვნენ განხორციელებული მიმდინარე მომხმარებლის ანგარიშის თანხით.

 

11. იურიდიული ასპექტები

 

11.1 Vbet-ი გაცნობებთ, რომ ფსონების განხორციელებისას, ტოტალიზატორში, პოკერში და კაზინოს სხვა ტიპის თამაშებში შესაძლებელია იყოს კანონის მიერ შეზღუდვა ან აკრძალული იყოს თამაში ზოგიერთ ქვეყნებში. მსგავსი შეზღუდვები და აკრძალვები შესაძლებელია იყოს გამოსახული, იმ შემთხვევაშიც თუ კომპანია ნებართვას აძლევს (ლიცენზია ტოტალიზატორის განხორციელება ან აზარტული თამაშების ორგანიზება) ფსონების დადებას ღონისძიებებზე. შესაბამისად, კლიენტმა უნდა გაითვალისწინოს, ტოტალიზატორში ფსონების განხორციელებისას ,  

პოკერში, კაზინოს და სხვა თამაშებში თუ იკრძალება ან არ იკრძალება გარკვეულ პირობებში, რომელშიც ამჟამად არ არიან გათვალისწინებული და მთლიანი პასუხისმგებლობა მაინც რჩება მომხმარებელზე. მომხმარებელმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომპანია არ არის ვალდებული მიაწვდინოს ინფორმაცია ან გააფრთხილოს მეტ ლიმიტებში. კერძოდ, კომპანია არ არის ზიანის პასუხისმგებელი, მიყენებული კლიენტით კანონების აკრძალვების შესაბამისად, რომელიც მოქმედებენ მომხმარებლის ქვეყანაში.

 

11.2 თქვენ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია ერთ-ერთ საიტზე, რომელიც ეკუთვნის Vbet-ს კომპანიების ჯგუფს, თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის მიხედვით. ფსონის განხორციელებით ან თამაშებში მონაწილეობით, მომხმარებელი ამტკიცებს მინიმალურ სრულწლოვანების ქვეყნის კანონის ასაკს, და ასევე ამტკიცებს თამაშში მონაწილეობის უუნარობას კომპანიის შეკრებილობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებლის ანგარიში იქნება დაბლოკილი

 

11.3 მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი წარმოდგენილი ინფორმაცია, პოკერის და სხვა კაზინოს თამაშებისთვის იქნება გამოყენებული მონიტორინგის მიზნით

 

11.4 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დარეგისტრირდით ერთზე მეტ ჯერ ვებ საიტებზე, რომლებიც ეკუთვნიან Vivaro კომპანიების ჯგუფს და/ან ერთზე მეტი სათამაშო ანგარიში გაქვთ, კომპანიას აქვს უფლება დაბლოკოს ყველა ანგარიში და დატოვოს მარტო ერთი, რომელიც შეესაბამება თქვენს ადგილმდებადეობას. რეგისტრაციით, მომხმარებელი ადასტურებს ექსკლუზიურ ინტელექტუალურ კომპანიის საკუთრებას მოცემული წესებით, და ასევე, ადასტურებს სისტემის გამოყენებას დარეგულირებული კომპანიით.

 

11.5 კომპანია ტოვებს უფლებას აცნობოს მომხმარებელი სპეციალური აქციებით და ახალი პროდუქტების შესახებ ტელეფონის ან ელ. ფოსტის მეშვეობით

 

11.6 კლიენტების და კომპანიის შორის ურთიერთობები ექვემდებარება კიურასაოს კანონებს და რეგულირდება მათი, შესაბამისი სამართლებრივი საერთაშორისო კერძო უფლებების გარდა. შეჯიბრების და თამაშების ვალდებულების შესრულების და ასევე შესაბამისი მაჩვენებელი ფსონების ქვეშ არის კიურასაო. ყველა დავა, რომელიც დაკავშირებულია ფსონების განხორციელებას მომხმარებლით იქნებიან გადაწყვეტილი, კიურასაოს სასამართლოში, შესაბამის ტერიტორიულ და არსებით იურისდიქციით, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება კანონს.

 

11.7 კომპანია ცალსახად აცხადებს, რომ მომხმარებლებს არ უწევს რაიმე რჩევას საგადასახადო კომისიის საკითხებში ან / და იურიდიულ საკითხებში.

 

11.8 ფსონების შესახებ დავის წარმოქმნა არ შეიძლება გამოიწვიოს საჩივარი, სასამართლო განხილვა, აგრეთვე საჩივარი ტოტალიზატორის ლიცენზიასთან დაკავშირებით, თუ კომპანია შეასრულებს საარბიტრაჟო დებულებებს.

 

11.9 მომხმარებლების მხრიდან და მათი მხარეების წარმომადგენელი ადამიანების მხრიდან ნებისმიერი საჩივრისა და დავის შემთხვევაში, კომპანიის ვალდებულებები შემოიფარგლება ფსონების ზომით ან მისი შესაძლო მოგებით.

11.10 ნებისმიერი დავის ან პრეტენზიის შემთხვევაში, Vbet–ის მონაცემთა ბაზას უპირატესობა აქვს სხვა მონაცემებთან შედარებით.

11.11 თუ ამ წესების ინგლისურ ვერსიასა და სხვა ენაზე თარგმანს შორის შეუსაბამობაა, ინგლისური ვერსია ითვლება სწორად.

11.12 სადავო საკითხები, მათ შორის პრეტენზიები ღონისძიების შედეგებთან დაკავშირებით, მიიღება ტოტალიზატორის ოფისის მიერ სპორტული ღონისძიების დასრულებიდან 5 დღის განმავლობაში.

11.13 Vbet არ ფლობს მომხმარებელთა სახსრებს დანაწევრებულ ან ცალკე დაცულ საბანკო ანგარიშებზე. მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანია გააცნობიეროს, რომ Vbet– ის დეპოზიტები არ არის ბანკებში და მათზე პროცენტი არ გროვდება.

12. კოეფიციენტების შეზღუდვები

 

12.1 ტოტალიზატორ კომპანიას უფლება აქვს არ მიიღოს ფსონი ნებისმიერი პირისგან ყოველგვარი მიზეზის გარეშე და იტოვებს უფლებას დახუროს ან დროებით დაბლოკოს ინდივიდუალური მომხმარებლების ანგარიშები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

 

12.2 ფსონების მინიმალური და მაქსიმალური ზომა ყველა სპორტული ღონისძიებისთვის განისაზღვრება ტოტალიზატორის ოფისის მიერ და ექვემდებარება ცვლილებებს წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე. გარდა ამისა, Vbet იტოვებს უფლებას დააწესოს სპეციალური შეზღუდვები ინდივიდუალური მომხმარებლების ანგარიშებზე.

 

12.3 Vbet არ გირჩევთ ორ ან მეტ მომხმარებელს დადონ ფსონი ერთი IP მისამართიდან (იმავე კომპიუტერიდან ან იგივე ლოკალური ქსელიდან), რათა თავიდან აიცილონ შეთქმულებაში (თაღლითობებში) მონაწილეობის ეჭვი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია შეჯერდეს თამაშის შესაძლებლობა Vbet– სთან გარემოებების ახსნით. Vbet- ს აქვს უფლება დაბლოკოს ასეთი მომხმარებლის ანგარიში და სთხოვოს მათ გაგზავნონ მათი რეგისტრირებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

 

12.4 მოგება გადაიხდება მხოლოდ კომპანიის მაქსიმალური ლიმიტით დადგენილ ფარგლებში. თუ მომხმარებელმა დადო ფსონი და მოგება აჭარბებს მაქსიმუმს, კომპანია არ გადაიხდის მაქსიმალურ ლიმიტს გადაცილებულ თანხას.

 

12.5 სპორტული სტატისტიკის შედეგები ქვეყნდება Vbet- ის ოფიციალურ ვებსაიტზე სპორტული ღონისძიების დასრულებიდან 3 დღის განმავლობაში.

13. დაგვიანებული ფსონები

 

13.1 ღონისძიების დაწყების შემდეგ დადებული ფსონები, გარდა ლაივ მოვლენების ფსონებისა, ყველა შემთხვევაში, არასწორია და დაბრუნებადია და გამოირიცხება ”ექსპრესის” და ”სისტემის” ფსონიდან. ნებისმიერი ფსონი (ლაივ ღონისძიებების ფსონების ჩათვლით), რომელიც დადებულია მოვლენაზე, რომლის შედეგიც უკვე ცნობილია ფსონის დადების დროისთვის, ითვლება ბათილად და დაუბრუნდება.

 

13.2 თუ მომხმარებელს სურს ეჭვქვეშ დააყენოს ღონისძიების დაწყების დრო, მან უნდა წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი (ან მოცემული ღონისძიების მარეგულირებელი ორგანოების ვებგვერდის ბმული), რომელიც დაადასტურებს მატჩის დაწყების რეალურ დროს, რომელზეც მოცემული ფსონი გაკეთდა.

 

13.3 ღონისძიების დაწყების დროის შესახებ დავების წარმოშობისას, თუ შესაბამისი ტურნირის / ღონისძიების ოფიციალური მარეგულირებელი ორგანოები არ აწვდიან (ან არ აქვთ) ასეთ ინფორმაციას, Vbet– ის ინფორმაცია ღონისძიების დაწყების დროის შესახებ ითვლება ერთადერთად შეასწორეთ ფსონების გაანგარიშებისას.

14. დაბრუნება

 

14.1 თუ ფსონზე გამოცხადდება ”დაბრუნება”, ასეთი ფსონი ითვლება მოგებულად კოეფიციენტით 1. ”ორდინარი” ფსონების შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დაიბრუნებს ამ ფსონზე განთავსებული თანხის ოდენობას. 

 

მალტა-ხორვატიახორვატია ჰანდიკაპი (-2)1.7
ბულგარეთი-ინგლისიმოგება 21.5

"ექსპრესის" ან "სისტემის" ფსონების შემთხვევაში, მთლიანი კოეფიციენტი შესაბამისად შეიცვლება (იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნდება, კოეფიციენტი მიიღებს მნიშვნელობას 1, დანარჩენი მოვლენების კოეფიციენტები უცვლელი რჩება და საბოლოო კოეფიციენტი დაითვლება მსგავსი სქემის მიხედვით; მნიშვნელობას მიიღებს მხოლოდ შედეგის კოეფიციენტი მოვლენაზე, რომელზეც დაუბრუნდა ანაზღაურება - "ექსპრესის" ან "სისტემის" საბოლოო კოეფიციენტის ერთ-ერთი ფაქტორი (გამრავლებით) 1)

მაგალითი ექსპრესი

პოზიცია

შედეგი

კოეფიციენტი

ფინლანდია - მოლდოვა

მოგება 1

1.55

 

ექსპრესის სრული კოეფიციენტი = 1.55 * 1.7 * 1.5 = 3.95

 

იმ შემთხვევაში, თუ ფინეთმა და ინგლისმა მოიგეს ზემოთ აღნიშნულ თამაშებში, ხოლო ხორვატიამ მოიგო 2 გოლის უპირატესობით და მოცემული ექსპრესი თამაშობს, მაგრამ მთლიანი კოეფიციენტის გაანგარიშებისას 1.7 ნაცვლად იქნება 1 (მოგების კოეფიციენტი) და საბოლოო კოეფიციენტი მოცემული ექსპრესის ტოლი იქნება 1.55 * 1 * 1.5 = 2.325

 

14.2 თუ მატჩის შედეგად გატანილი გოლების საერთო რაოდენობა ტოლია ფსონის ტოტალისა და მოცემული ფსონების შემოთავაზებულ შედეგებს შორის არ აღმოჩნდა იგივე ვარიანტი... (მითითებული რაოდენობა) გოლებისა, ხდება დაბრუნება. ანალოგიურად, ინდივიდუალური ტოტალებისთვის მოთამაშის ტოტალი, ბარათების / კუთხურების / არჩათვლის ტოტალები, ფოლები და სხვა პარამეტრები, თუ მატჩის საბოლოო მნიშვნელობა და ჯამური შემოთავაზებული პარამეტრი ტოლია, ანაზღაურება ხდება.

15. მომხმარებლების მონაცემების კონფიდენციალურობა

 

15.1 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე და უნდა მიიღოს ყველა ზომას, რათა ხელი შეუშალოს არაავტორიზებული პირების მიერ პირადი ანგარიშების გამოყენებას. ანგარიშის მფლობელის მომხმარებლის სახელითა და პაროლით დადასტურებული ნებისმიერი ოპერაცია ძალაშია და იურიდიული ძალა აქვს.

 

15.2 თუ მომხმარებელი ეჭვობს, რომ მისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი ცნობილია მესამე პირისთვის, მათ ნებისმიერ დროს აქვთ უფლება გაუგზავნონ მოთხოვნა Vbet-ს, რომ დროებით დაბლოკოს ანგარიში ყველა გარემოების გასარკვევად.

 

15.3 მომხმარებელთა პირადი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, Vbet დაუკავშირდება მომხმარებლებს რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტით.

 

15.4 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის ელექტრონულ ფოსტასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე და მიიღებს ყველა ზომას მესამე მხარის მიერ ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად. Vbet არ აგებს პასუხს ზარალის ან ზიანისათვის, რომელიც გამოწვეულია ტოტალიზატორის ოფისსა და მომხმარებელს შორის რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენებით.

16. შეთანხმებული თამაშები

 

16.1 მატჩის შედეგში შესაძლო ჩარევისა და მატჩის კოეფიციენტების ფორმირების შემთხვევაში (შეთანხმებული თამაშის ეჭვის ჩათვლით), Vbet იტოვებს უფლებას შეაჩეროს გადახდები ამ ღონისძიებაზე ან გააუქმოს ფსონები ამ მატჩზე, აგრეთვე გადასცეს შესაბამისი მხარის ინფორმაცია შესაბამის ორგანოებს შემდგომი გამოძიებისთვის და მსგავსი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად.

 

16.2 Vbet იტოვებს უფლებას შეაჩეროს კოეფიციენტების გადახდა და დააბრუნოს კოეფიციენტები ღონისძიებაზე, თუ არსებობს საფუძვლიანი ევი, რომ ამ მატჩზე შეთანხმებული თამაშის ალბატობაა. ასეთი საფუძველი შეიძლება ეფუძნებოდეს ფსონების სიდიდეს, რაოდენობასა და ხასიათს ფსონების ერთი ან ყველა შესაძლო მეთოდით.

 

ასევე გათვალისწინებულია შესაბამისი ფედერაციისა და მარეგულირებელი ორგანოების მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილება. ასეთ შემთხვევებში, Vbet იტოვებს უფლებას გადასცეს ინფორმაცია დაკავშირებული მხარის შესახებ მმართველ ორგანოებს შემდგომი გამოძიებისთვის და მსგავსი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად.

17. ნეიტრალური ველი

 

17.1 იმ შემთხვევაში, როდესაც მატჩი ნეიტრალურ ველში (ნვ) გადადის, კოეფიციენტები გრძელდება. ისინი ანაზღაურდება იმ შემთხვევებში, როდესაც მატჩი გადადის მოწინააღმდეგის მოედანზე. თამაშის შემთხვევაში, როდესაც გუნდები ერთი ქალაქიდან არიან და გადადიან სხვა მინდორზე, ფსონები მოქმედებს და არ ანაზღაურება. საერთაშორისო მატჩებში ფსონების ანაზღაურება ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მატჩი გადადის მეტოქე ქვეყნის მოედანზე.

18. შეწყვეტილი ღონისძიებები

 

18.1 ღონისძიება ჩაშლილად ჩაითვლება, თუ არ ჩატარებულა კომპანიის წესების შესაბამისად განსაზღვრული სათამაშო დროის ხანგრძლივობა, მაშინაც კი, თუ მოგვიანებით დაადასტურა შედეგი, რომელზეც ღონისძიება შეწყდა.

 

18.2 მატჩები ჩატარებულად მიიჩნევა, თუ ისინი შეწყდა, არ დასრულებულა მე -6 და მე -7 პუნქტებში მითითებულ ვადებში და თუ ნათამაშებია შემდეგი:

 

 • ფეხბურთი - 90 წთ.
 • ფუტზალი (ხანგრძლივობა 2 x 20 წუთი.) - 35 წუთი
 • ფუტზალი (ხანგრძლივობა 2 x 25 წუთი.) - 45 წუთი
 • კალათბურთის NBA (კალათბურთის ეროვნული ასოციაცია და PBA, CBA) - 43 წთ.
 • ევრობასკეტი - 35 წთ.
 • ჰოკეის NHL (ჰოკეის ეროვნული ლიგა) - 55 წთ.
 • ბენდი - 60 წთ
 • ევროჰოკეი - 50 წთ.
 • ამერიკული ფეხბურთი - 55 წთ.
 • ბეისბოლი - 5 პერიოდი (ინინგი)
 • ხელბურთი - 50 წთ

 

18.3 გაუქმებული მოვლენების შემთხვევაში, თუ სპორტის წესებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ყველა ფსონი დაუბრუნდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელთა შედეგიც ზუსტად არის განსაზღვრული ღონისძიების შეჩერების დროს. შეწყვეტილი მოვლენების შემთხვევაში ფსონები შედარებითი შესრულების დროზე (პერიოდები და ა.შ.) ექვემდებარება უპირობო დაბრუნებას.

19. ღონისძიებების დაწყების გადატანილი დრო

 

19.1 თუ ღონისძიების დაწყების დრო შეიცვალა და სპორტის წესებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ღონისძიებაზე ყველა ფსონი დაბრუნდება.

 

19.2 მომდევნო რაუნდში გადასვლისას თამაშის დროს, თამაშის პერიოდის შემდეგ დღეებში გადატანის ან მოედნის შეცვლის შემთხვევაში, ფსონები ძალაში რჩება. თუ რაიმე მიზეზით გაუქმდა გუნდის "გადასასვლელი" მატჩი, რომელიც შემდეგ ეტაპზე გადავა, გაუქმება არ მიიღება და გადახდა ხორციელდება ჩატარებული მატჩების შედეგების მიხედვით. თუ მეორე მატჩი არ შედგა ან შეწყდა, მაშინ მასზე ყველა ფსონი, "გადასვლის" ჩათვლით, ანაზღაურდება.

 

გადახდები "გადასვლაზე" ხორციელდება მხოლოდ პირველი მატჩის წინ გაკეთებულ ფსონებზე. თუ არცერთი მატჩი არ ჩატარებულა, ფსონები დაბრუნდება.

20. ფსონების დაანგარიშება

 

20.1 Vbet ამტკიცებს შედეგებს ოფიციალური ანგარიშების და ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროების (ღონისძიების ვიდეოების ჩათვლით) საფუძველზე, ღონისძიების დასრულების შემდეგ. ფსონების გაანგარიშება ეფუძნება ვებ – გვერდზე www.Vbet .com გამოქვეყნებულ შედეგებს განყოფილებაში „შედეგები“. ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან შედეგების შეუსაბამობის, აგრეთვე მათი აშკარა შეცდომების შემთხვევაში შედეგების დადგენის საბოლოო გადაწყვეტილება ეკუთვნის Vbet- ს.

 

 

20.2 მომხმარებელთა ყველა ცნობა Vbet საიტის შედეგების სისწორეზე უნდა ემყარებოდეს მხოლოდ ინფორმაციის ოფიციალურ წყაროებს (ამ ჩემპიონატის მარეგულირებელი ორგანოების ვებგვერდებს). სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია არ შეიძლება ჩაითვალოს ფსონების გადახედვის / გადაფასების საფუძვლად.

 

20.3 მოქმედ (ფაქტობრივ) შედეგებად ითვლება შედეგები, რომლებიც ცხადდება ოფიციალური ოქმების ან ინფორმაციის სხვა წყაროების საფუძველზე, ღონისძიების დასრულებისთანავე. ორგანიზატორი იყენებს შემდეგ ოფიციალურ წყაროებს:

 

www.uefa.com

www.fifa.com

www.beto.gr

www.bundesliga.at

www.turkish-soccer.com

www.rfpl.org

www.premierleague.com

www.sportinglife.com

www.gazzetta.it  

www.bundesliga.de  

www.laliga.es

www.lfp.fr

www.mlssoccer.com

www.nfl.com

www.russiabasket.ru

www.nba.com  

www.euroleague.net

www.nhl.com

www.fhr.ru

www.rusbandy.ru

www.atptennis.com

www.wtatour.com

www.itftennis.com

www.daviscup.com

www.fedcup.com

www.ausopen.com

www.rolandgarros.com

www.wimbledon.com

www.usopen.org

www.mlb.com

www.pgatour.com

www.iccworldtwenty20.com

www.fide.com

www.volley.ru

www.nyse.com

www.nasdaq.com

 

საჭიროების შემთხვევაში, ორგანიზატორს შეუძლია გამოიყენოს სხვა ოფიციალური წყაროები. გამონაკლის შემთხვევებში, ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ვიდეოს ნახვა, განსჯის ნამდვილი შედეგი.

 

20.4 ლაივ ღონისძიების ფსონის შედეგები გამოითვლება იმის საფუძველზე, რაც ცნობილია ღონისძიების / შეჯიბრის დასრულებისთანავე. ყველა შემდეგი ცვლილება (მაგალითად, თამაშის შემდეგ ჟიურის გადაწყვეტილებით მიღებული ცვლილებები) მხედველობაში არ მიიღება ფსონების გადაწყვეტისას. თავად კომპანია გამოთვლის ამ ფსონებს თამაშის რეალური მიმდინარეობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ყველა ფსონი შეჯიბრში არ მონაწილე სპორტსმენზე ბათილია.

 

20.5 იმ შემთხვევებში, როდესაც კომპანიის სტატისტიკა (სატელევიზიო გაშუქების საფუძველზე) განსხვავდება ოფიციალური სტატისტიკისგან, ფსონების დაანგარიშება ხდება კომპანიის სტატისტიკის შესაბამისად.

 

20.6 თუ შეჯიბრში გამარჯვებულად გამოცხადებულია ერთზე მეტი მონაწილე ან გუნდი, მოგების კოეფიციენტი იყოფა გამარჯვებულთა რაოდენობაზე (კოეფიციენტი არ შეიძლება იყოს 1-ზე ნაკლები)

 

20.7 სათამაშო ანგარიშებზე ყველა ოპერაცია ხორციელდება მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის დროს არჩეულ ვალუტაში.

 

20.8 ყველა ფსონი, რომელთა შედეგები უკვე ცნობილია (კერძოდ, ფსონები, თუ ვინ გაიტანს შემდეგ გოლს ან მოიგებს მატჩის გარკვეულ სეგმენტს), ითვლება მოქმედად და ითვლება მაშინაც კი, თუ ღონისძიება ან ტურნირი შეჩერებულია.

 

20.9 თუ მატჩი არ დასრულებულა და ითვლება არასრულფასოვნად, მასზე ყველა ფსონი დაბრუნდება (გარდა 16.1 პუნქტში აღნიშნულისა) თუნდაც შედეგი, რომელზეც შეჩერდა ღონისძიება, მოგვიანებით დადასტურდება, როგორც საბოლოო.

 

20.10 თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ინდივიდუალური სპორტის სპეციალურ წესებს, მატჩის დღეს გამოცხადებული შედეგი ითვლება მატჩის შედეგად. შედეგის ნებისმიერი შესაძლო ცვლილება, რაც განპირობებულია ღონისძიების შედეგების გადასინჯვით მმართველი ორგანოების მიერ და გუნდების დისციპლინური სასჯელის დადება, ფსონის დადების მიზნით, და ფსონების გაანგარიშების საწყისი შედეგები ძალაში რჩება.

 

20․11 ჩვენს სისტემაში დეპოზიტის ლიმიტის ლოგიკა მუშაობს კალენდარული დღის საათებით (GMT + 4) დროის სარტყლით. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელს შეეძლება თავისი ლიმიტის მაქსიმალური თანხის შეტანა 24 საათის განმავლობაში 12 საათიდან (GMT + 4) 12 საათამდე (GMT + 4).

21. მომხმარებლების და სინდიკატების ჯგუფების ფსონები

 

21.1 მომხმარებელი ვალდებულია დადოს ფსონი მხოლოდ საკუთარი სახელით. განმეორებადი ფსონები, რომლებიც შეიცავს ერთი ან მეტი კლიენტის ერთსა და იმავე არჩევანს, შეიძლება ბათილად იქნას ცნობილი და გაუქმდეს კომპანიის მიერ. ამ ფსონების ოფიციალური შედეგის შემდეგაც კი, იმ შემთხვევებში, როდესაც კომპანია დარწმუნებულია, რომ მომხმარებლები მოქმედებდნენ შეთანხმებულად ან სინდიკატად, ან საეჭვო ფსონები გაკეთდა ერთი ან მეტი მომხმარებლის მიერ მოკლე დროში, ასეთი ფსონები შეიძლება ჩაითვლოს ძალადაკარგულად და გაუქმდება კომპანიის მიერ.

 

21.2 სპორტული მოვლენების მიხედვით ფსონის შეზღუდვები განისაზღვრება შესაბამისად მოთამაშის ანგარიშის სტატუსის და ინდივიდუალური ფსონის / მოვლენის შესაბამისად. თუ მოთამაშე ცდილობს დადოს ფსონი მოვლენისთვის განსაზღვრულ ლიმიტებს ზემოთ, გამაფრთხილებელი შეტყობინება ”მაქს. ფსონის ლიმიტი მიღწეულია / ოფიციალური ლიმიტის გამონაკლისი ” გამოისახება ფსონის გვერდზე. რამდენიმე ფსონი, რომელიც აერთიანებს ერთსა და იმავე შერჩევას იმავე ფსონის დადების შემთხვევაში, არ მიიღება. გამაფრთხილებელი შეტყობინების თავიდან აცილება და ამ წესის შეუსრულებლობა გამოიწვევს ყველა დადებული ფსონის გაუქმებას და საწყისი ფსონის დაბრუნებას.  

22. ღონისძიებაში მონაწილების არ მიღება  

 

22.1 თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ინდივიდუალური სპორტის სპეციალურ წესებს, როდესაც ღონისძიების მონაწილე რაიმე მიზეზით ვერ მიიღებს მონაწილეობას იმ ღონისძიებაში, რომელზეც დადებულია ფსონი, რომ ფსონი მართებულად ითვლება და კლიენტი აგებს. გამონაკლისია შემდეგი შემთხვევები:

 

 1. ღონისძიება / ტურნირი გაუქმებულია;
 2. ღონისძიება / ტურნირი ითვლება ბათილად;
 3. შეიცვალა ღონისძიების ადგილი;
 4. ღონისძიება / ტურნირი შეჩერებულია.

 

22.2 ფსონების შემთხვევაში ”ვინ არის უფრო მაღლა” ნიშნავს ფსონებს ორი შედეგით, თუ რომელიმე მონაწილე უარს იტყვის მონაწილეობაზე ღონისძიებაზე / ტურნირამდე, ფსონი დაუბრუნდება.

23.სპორტის წესები

 

23.1 სპორტის წესებში მითითებულია დამატებითი ინფორმაცია სხვადასხვა სახეობებზე ფსონების ტიპების შესახებ.

 

23.2 სპორტის წესები უპირატესობას ანიჭებს ზოგად წესებს.

 

23.3 ფსონების ზოგიერთი ტიპი

 

23.4 ”კენტ რიცხვზე / ლუწი რისცხვის ტოტალზე” ფსონის გაკეთების შემთხვევაში, სპორტისა და შემოთავაზებული პოზიციის მიუხედავად (ჯამური გოლების / ბარათების / ფოლების და ა.შ.), თუ შედეგი იქნება ”0 ′ ′, ფსონები გამოითვლება შემდეგნაირად: "ლუწი რიცხვი"

 

23.5 მედლების რაოდენობაზე ყველა ფსონი გამოითვლება ოფიციალური მედლების ცხრილის შესაბამისად, ღონისძიების ბოლოს. მმართველი ორგანოების მიერ შემდგომ განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება მხედველობაში არ მიიღება.

 

23.6 ქვეყნის ნაკრების მიერ ნებისმიერ შეჯიბრში მოპოვებული ნებისმიერი მედალი ჩაითვლება როგორც ერთი, მიუხედავად ამ გუნდში მონაწილეთა რაოდენობისა.

 

23.7 იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მარკეტს აქვს პოტენციური შედეგი "ნებისმიერი სხვა", ეს შედეგი მოიცავს ღონისძიების ყველა მონაწილეს, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი ამ მარკეტის ცალკეულ ვერსიებში.

 

23.8 ტურების "დამატებით მარკეტებზე“ ნებისმიერი ღონისძიების თამაშის შემთხვევაში (გოლების, მოგებების, წაგების, ფრეების, კუთხურების, ყვითელი ბარათების და ა.შ.), მხედველობაში მიიღება ტურის მხოლოდ ის მატჩები, რომლებიც შედის ყოველდღიურ ლაინში.

24. რეგისტრაცია

 

24.1 კომპანიის რეგისტრირებულ პროგრამებში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს. რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა, მიუთითეთ თქვენი სახელი, გვარი და ელ.ფოსტა. ვერიფიკაციის ელ.ფოსტის მიღების შემდეგ მიჰყევით ინსტრუქციას, რომ დაადასტუროთ თქვენი ანგარიში, რათა შეძლოთ დეპოზიტების შეტანა და ფსონების დადება.

 

24.2 რეგისტრაცია და ფსონების გაკეთება დაშვებულია მხოლოდ 18 წელზე უფროსი ასაკის პირებისთვის (ან მოცემულ ქვეყანაში დასაშვები ასაკის დიაპაზონიდან, საიდანაც მომხმარებელმა გახსნა დეპოზიტი და დადო ფსონები). მომხმარებლებს სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ინტერნეტ – თამაშების ლეგალურობასთან დაკავშირებით იმ რეგიონში, სადაც ცხოვრობენ და / ან თავიანთი ქვეყნის შესაბამის ორგანოებს მიაწოდონ ინფორმაცია მოგების შესახებ. კომპანია იტოვებს უფლებას მოითხოვოს ასაკის მტკიცებულება და დაბლოკოს მომხმარებლის ანგარიში შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღებამდე.

 

24.3 რეგისტრაციის დროს მოწოდებული ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი და სრული. კერძოდ, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათების გამოყენებისას ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი უნდა ემთხვეოდეს სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ სახელს და გვარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ანგარიში დაიბლოკება. ანგარიშის დაბლოკვამდე დადებული ყველა ფსონი ძალაში რჩება.

 

24.4 კომპანია იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლების ანგარიშები, რომლებმაც გამოგზავნეს ყალბი მონაცემები, აგრეთვე უარყოს მათთვის ნებისმიერი მოგების გადახდა. კომპანიის მოთხოვნით, მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი ფოტოსურათით, მისი ვინაობის საიდენტიფიკაციოდ (პასპორტის ასლი), ასევე მითითებული მისამართის მონაცემებისა და ტელეფონის ნამდვილობის დამადასტურებელი საბუთი.

 

24.5 თითოეულ მომხმარებელს აქვს მხოლოდ ერთი ანგარიში. რეგისტრირებულ მომხმარებლებს არ შეუძლიათ ხელახლა დარეგისტრირება, როგორც ახალი კლიენტი, ახალი სახელით ან ახალი ელ.ფოსტის მისამართით. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში კომპანიას უფლება აქვს გააუქმოს მომხმარებლის მიერ დადებული ყველა ფსონი.

 

24.6 მომხმარებელს არ აქვს უფლება ნება დართოს მესამე პირს გამოიყენოს თავისი სათამაშო ანგარიში.

 

24.7 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არ უნდა გამოგვიგზავნოთ ინფორმაცია თქვენი საკრედიტო ბარათის ანგარიშის ან სხვა პირადი ფინანსური ინფორმაციის შესახებ არადაშიფრული ელ.ფოსტის საშუალებით.

 

24.8 Vbet საშუალებას აძლევს თავის ყველა მომხმარებელს აირჩიონ საკუთარი კომბინაცია მომხმარებლის სახელში და პაროლში. მომხმარებლებმა ასეთი ინფორმაცია საიდუმლოდ უნდა შეინახონ. თუ საიტზე შესვლისას თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი სწორად არის შეყვანილი, ყველა ფსონი ძალაში რჩება და მომხმარებლის მიერ გაუქმება ან შეცვლა შეუძლებელია. თუ ეჭვი გაქვთ, რომ თქვენ გარდა სხვამ იცის თქვენი პაროლი, დაუყოვნებლივ შეცვალეთ იგი ჩვენს ვებ – გვერდზე. თუ დაგავიწყდათ პაროლი ან მისი ნაწილი, გთხოვთ, გაგზავნოთ მოთხოვნა ლაივ მხარდაჭერის ჯგუფთან ახალი პაროლის მოთხოვნაზე

 

24.9 მომხმარებლებმა, რომლებიც ფსონებს დებენ Vbet–ზე მობილური ტელეფონის საშუალებით, უნდა ახსოვდეთ, რომ Vbet არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის მობილური ტელეფონის მონაცემების დაკარგვაზე და მობილური და ინტერნეტ ოპერატორების საკომისიოზე. რეგისტრაციისას, კლიენტი ადასტურებს, რომ იგი იღებს და ეთანხმება ამ პირობებს.

25. ვალუტა

 

25.1 ამჟამად მომხმარებლებს შეუძლიათ დადონ ფსონების შემდეგ ვალუტაში: EUR და USD. Vbet იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ფსონების მიღება და ოპერატიული საქმიანობა რომელიმე მითითებულ ვალუტაში. ამ შემთხვევაში, დაბლოკილი ვალუტის ანგარიშებზე ყველა საჭირო გადახდა განხორციელდება სხვა ვალუტის ექვივალენტით ბანკთაშორისი გაცვლითი კურსით ამ დღისთვის.

26. ბონუს-პროგრამები

 

26.1 მომხმარებლების ყველა ბონუსი ლიმიტირებულია მხოლოდ ერთი პირზე, სახლის მისამართზე, ტელეფონის ნომრზე და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ერთ საგადახდო ანგარიშზე (მაგალითად ბარათის ნომრი ან Skrill ანგარიში), ასევე კომპიუტერზე (მათ შორის უნივერსიტეტი, ინტერნეტ კლუბი და სხვა საჯარო დაწესებულებები). კომპანიას აქვს უფლება უარი თქვას ბონუსის გაცემაზე ნებისმიერი მომხმარებელისთვის ან მომხმარებელთა ჯგუფისთვის. ბონუს პროგრამები ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც რეალურ ვალუტაში შეიტანეს დეპოზიტი Vbet–ზე.

 

26.2 ბონუს პროგრამების ნებისმიერი მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში და ასევე, თუ მომხმარებელთა ჯგუფის მხრიდან არსებობს რაიმე განმეორებითი ფსონის დადასტურება ერთსა და იმავე ღონისძიებაზე, ან შეთანხმებული თამაში, მოცემული ფსონების შედეგის მიუხედავად, Vbet იტოვებს უფლება ჩამოართვას ამ მომხმარებლებს ბონუსი და შესაბამისი ფსონები ძალადაკარგულად განიხილონ. თაღლითობისგან დაცვის მიზნით კომპანიას უფლება აქვს ბონუსის გადაცემამდე მოსთხოვოს კლიენტს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

27. დეპოზიტები

 

27.1 გადახდის შესაძლო მეთოდებს განსაზღვრავს ქვეყანა და რეგისტრაციის დროს შერჩეული ვალუტა. გადასახადების, მათი ლიმიტებისა და სხვა საკითხების სრული სია ნაჩვენებია დეპოზიტის და განაღდების გვერდზე. Vbet იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს პირობები და დეტალები.

 

27.2 ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელებისას აუცილებელია, რომ სადებეტო / საკრედიტო ბარათის ან საბანკო ანგარიშის მფლობელის სახელი ზუსტად ემთხვეოდეს Vbet– ის შესაბამისი ანგარიშის მფლობელის სახელს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, Vbet იტოვებს უფლებას გააუქმოს ყველა ოპერაცია და დაუბრუნოს ყველა ფსონი, რომელიც დადებულია სხვისი ანგარიშის ან საკრედიტო / სადებეტო ბარათის გამოყენებით.

28. ანგარიშზე ფულის შეტანა

 

28.1 თუ თანხა შეცდომით გადაერიცხა მომხმარებელს, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლად აცნობოს კომპანიას. კლიენტის ნებისმიერი მოგება, რომელიც წარმოიშობა ამგვარი შეცდომით, ჩაითვლება ბათილად და ასეთი ფსონი ანაზღაურდება, მიუხედავად შეცდომის წარმოშობისა და დაგვიანებული გარკვევის დროის.

28.2 თუ ანგარიშზე დეპოზიტები გაკეთდა ფსონების, პოკერის, კაზინოს და ფინანსური ფსონების გარდა სხვა მიზნით, კომპანია (განსაკუთრებით ფულის ბრუნვაში ეჭვმიტანილის შემთხვევაში) იტოვებს უფლებას გააუქმოს დეპოზიტი და მომხმარებელიოსგან შეაგროვოს დეპოზიტის დამუშავების შედეგად გაწეული ხარჯები.

28.3 თუ მომხმარებლის დეპოზიტი აღემატება ფსონის ოდენობას, კლიენტის თხოვნის საფუძველზე Vbet იტოვებს უფლებას მომხმარებელს ჩამოართვას დეპოზიტების დამუშავებისა და გატანის შედეგად გაწეული ყველა ხარჯი.

29. ფინანსური შეზღუდვები

 

29․1 ერთი ბილეთის მაქსიმალური მოგებაა 100 000 აშშ დოლარი. თუ ფსონს მოჰყვება ბონუსი და ამით მოგებული თანხა აღემატება 100 000 აშშ დოლარს, ბონუსი არ გადაიხდება. - ფსონის მაქსიმალური კოეფიციენტია 1000. იმ შემთხვევაში, თუ იგი 1000-ს გადააჭარბებს, მოგება გამოითვლება 1000 კოეფიციენტით.

 

29.2 მინიმალური ერთჯერადი ფსონი ნებისმიერ ღონისძიებაზე არის € 0,1 ან ექვივალენტი თანხა მოთამაშეთა ანგარიშის ვალუტაში. ექსპრეს ან / და სისტემური ფსონის მინიმალური ფსონი არის € 0,1 ან ექვივალენტი თანხა მოთამაშეთა ანგარიშის ვალუტაში. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, დასაშვებია მხოლოდ ერთი ფსონი სპორტულ ღონისძიებაზე ან მატჩზე. მაქსიმალური ფსონი თითო ფსონზე უნდა იყოს ტოლი ან მცირე, ვიდრე ბოლო დეპოზიტის თანხა.

 

29.3 ექსპრეს ფსონების მაქსიმალური კოეფიციენტია 1000. ექსპრეს ფსონები, რომლებშიც მოგების კოეფიციენტი აღემატება მაქსიმუმს, გამოითვლება კოეფიციენტით 1000. ამ შემთხვევებში მოგების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ორდინარი ფსონის მაქსიმალურ გადახდას. მოგების მაქსიმალური კოეფიციენტი სისტემის თითოეული ვერსიისთვის არის 1000. სისტემების ის ვარიანტები, რომლებზეც მოგების კოეფიციენტი აღემატება მაქსიმუმს, გამოითვლება 1000 კოეფიციენტით.

 

29.4 მოვლენაზე ფსონის მაქსიმალური ოდენობა დამოკიდებულია სპორტსა და მოვლენებზე და განისაზღვრება ტოტალიზატორის ქსელის მიერ სპეციალურად თითოეული ღონისძიებისთვის და ფსონის თითოეული სახეობისთვის და შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე. Vbet იტოვებს უფლებას შეზღუდეს მაქსიმალური ფსონი ინდივიდუალურ მოვლენებზე, აგრეთვე შემოიღოს ინდივიდუალური მომხმარებლების ანგარიშებზე სპეციალური შეზღუდვები და მოხსნას გაფრთხილების ან მიზეზების განმარტების გარეშე.

 

29.5 ყველა ფინანსური შეზღუდვა ვრცელდება ინდივიდუალურ მომხმარებელზე, ან / და სინდიკატებზე, მოთამაშეთა ჯგუფზე, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ჯგუფი, რომლებმაც დადეს ორი ან მეტი ფსონი, რომლებიც შეიცავს იგივე მატჩის შერჩევას, მათ შორის, სადაც განთავსდება ფსონების სერია, სხვადასხვა დიაპაზონში კოეფიციენტების მარკეტები, რამდენიმე დღის განმავლობაში, სხვადასხვა მოთამაშის ანგარიშების გამოყენებით და / ან სხვადასხვა ფსონების დადების არხზე. თუ დავადგინეთ, რომ ორი ან მეტი ფსონი განთავსებულია ამ გზით, ყველა ეს ფსონი ჩაითვლება ბათილად და მხოლოდ პირველი შედგენილი ფსონი ჩაითვლება ლეგიტიმურ ფსონად.

30. გადახდები / განაღდება

 

30.1 გადახდები მუშავდება მოთხოვნის შესრულების მომენტიდან არა უმეტეს 72 საათისა. სანამ მომხმარებელს პირველი გადახდა ერიცხება გადახდის ელექტრონული მეთოდით (Skrill, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათი და ა.შ.), კლიენტი ვალდებულია დაურთოს პასპორტის ელექტრონული ასლი დოკუმენტების განყოფილებაში მათი პირადობის დასადასტურებლად. გახსოვდეთ, რომ ყალბი დოკუმენტები მკაცრად ისჯება კანონით, ხოლო ელექტრონული მეთოდით ყალბი ან დოკუმენტების რედაქტირებული ასლის განთავსებაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, Vbet იტოვებს უფლებას გაუგზავნოს ასეთი დოკუმენტები შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებს.

 

30.2 გადახდის განხორციელებამდე, კომპანიის თანამშრომლები გადაამოწმებენ მომხმარებლის, გვარის, მამის სახელის, კლიენტის დაბადების თარიღების და სხვა მონაცემების შესაბამისობას. თუ სხვაობა აღმოჩენილია ფაქტობრივ მონაცემებსა და კლიენტის მიერ მოწოდებულ მონაცემებს შორის, Vbet იტოვებს უფლებას დაუბრუნოს მომხმარებელს ყველა ფსონი და უარი თქვას მომხმარებლისთვის მოგების გადახდაზე, თუ ის არ დაადასტურებს შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეს.

 

30.3 თუ აღმოჩნდა, რომ მომხმარებელმა გახსნა რამდენიმე ანგარიში კომპანიაში, Vbet იტოვებს უფლებას უარი თქვას ამ ანგარიშებზე გადახდაზე (გარდა მომხმარებლის აქტივებისა, რომლებიც კანონიერად გადაირიცხა Vbet-ის ანგარიშზე ჯარიმის გადახდის შემდეგ დეპოზიტების მთლიანი თანხის 10%).

 

30.4 ნაღდი ფულის გამოტანის პირველი მცდელობისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს პასპორტის მოქმედი მონაცემები ზუსტად ისე, როგორც პასპორტშია და გამცემი ქვეყნის ენაზე (ან უცხოური პასპორტების შემთხვევაში - ინგლისურ ენაზე).

 

30.5 ჯგუფმა და ოჯახის წევრებმა ერთმანეთთან უნდა მოაწესრიგონ პირადი ურთიერთობები - გადახდა ხორციელდება მხოლოდ შესაბამისი ანგარიშის მფლობელის სახელზე.  

 

30.6 მომხმარებელი თანახმაა, რომ Vbet–ს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საბანკო ანგარიშის შესახებ, საიდანაც გაკეთდება ფსონები, კერძოდ, მისი მოგების გადასაცემად.

 

30.7 Vbet არ არის პასუხისმგებელი ვალუტის რყევებთან დაკავშირებული გადასახდელების ოდენობის ცვლილებებზე (გაცვლითი კურსი).

 

30.8 თუ მომხმარებელმა მოითხოვა თანხის გატანა 1000 ევრო ან მეტი თანხის ოდენობით (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში ბანკთაშორის კურსით), Vbet იხდის საკომისიოს მოცემულ კალენდარულ თვეში გატანის გადარიცხვის და გატანის შემდგომი ოპერაციებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საკომისიოს იხდის მომხმარებელი.

 

30.9 კომპანია იტოვებს თანხის განაღდების უფლებას გამარჯვებული მოთამაშეებისთვის (მათ შორის საკრედიტო / სადებეტო ბარათზე ან მოთამაშის საბანკო ანგარიშზე) გადახდის პრიორიტეტული მეთოდით.

 

30.10 პირველი გადახდის განაღდებამდე, მოთამაშემ უნდა დადოს ფსონი დეპოზიტის თანხის 50% ოდენობით. მეორე განაღდების დაწყებიდან მოთამაშემ უნდა დადოს ფსონი დეპოზიტის თანხის 100% ოდენობით, სანამ შეძლებს თანხის განაღდებას. ეს მოთხოვნა მიზნად ისახავს მოთამაშეთა მიერ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების რისკების შემცირებას.

 

1.2 ვერსია, 07.11.2018 წ