)
მენიუ

ნარდი

ქვემოდ აღნიშნულია მნიშვნელოვანი პირობები და დებულებები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია VBET ნარდის თამაშისთვის:

შეთანხმებული თამაში

 

თამაში "შეთანხმებულად" ითვლება შემდეგ შემთხვევებში:

  1. მოთამაშე ხშირად გადაცემს ფსონებს მეგობარს ან სხვა პირს,  
  2. მოთამაშე იყენებს სხვის ბარათს თაღლითურად თამაშის დროს,  
  3. მოთამაშეს შეჰყავს ყალბი პირადი ინფორმაცია ნარდის ოთახში.

 

VBet წესების და პირობების თანახმად, "შეთანხმებული თამაშის" შემთხვევაში, მოთამაშის ანგარიში დაიბლოკება.

 

"შეთანხმებული თამაშის" შემთხვევაში VBet აქვს უფლება დააწესოს შემდეგი სანქციები:  

 

  • მოთამაშის ანგარიშის დაუყონებლივი დაბლოკვა.
  • მოთაშის ანგარიშის მომსახურების შეწყვეტვა.
  • მოთამაშის ხელმისაწვდომი ბალანსის გაყინვა.
  • ინფორმაციის გადაცემა შესაბამის ორგანოებს.

 

მოგება ჩაირიცხება მომხმარებლის ანგარიშზე საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ.

 

თუ თანხა შეცდომით  გადაირიცხება მომხმარებლის ანგარიშზე, მომხმარებელი ვალდებულია შეატყობინოს ორგანიზაციას ამის შესახებ.  

 

ნებისმიერი ჩარიცხული თანხა, რომელიც შეცდომით ჩაირიცხება ანგარიშზე, ბათილად ითვლება და ორგანიზაციას უბრუნდება.

სათამაშო პროგრამების გამოყენება (გარე პროგრამული ჩარევა)

 

თუ ინდივიდუალური ან გუნდური თამაშის დროს მოთამაშე სარგებლობს გარე პროგრამული უზრუნველყოფით (მაგ. სპეციალური აპლიკაციები ნარდის სათამაშოდ), ორგანიზაციას უფლება აქვს:  

 

  • დაბლოკოს მოთამაშის ანგარიში დაუყონებლივ.
  • მომსახურება შეუწყვეტოს მოთამაშის ანგარიშს.
  • პროფესიონალური კომისიის თანდასწრებით ნარდის რამოდენიმე პარტიის თამაში მოსთხოვოს მოთამაშეს შესაბამისი პარამეტრების გამოყენების გარეშე.

 

ნებისმიერი სახის თაღლითობა, ოტყუება ან სხვა მსგავსი მიდგომა , ითვლება როგორც არაკეთილსინდისიერი მოქმედება სხვა მოთამაშის წინააღმდეგ.

 

მომხმარებლები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ კომპანია ზომებს იღებს კომპიუტერული ან მობილური პროგრამების გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, და მოთამაშე, თავის მხრიდან ვალდებულია არ გამოიყენოს eXtreme ნარდი ან სხვა პროგრამები.

აშკარა ტექნიკური პრობლემები

 

თუ ჩვენს საიტზე არსებული ტექნიკური შეფერხების შედეგად , ფსონები ანაზღაურდება Vbet-ის პროფესიონალური კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 

თუ თამაში შეწყდა მოთამაშის ქსელის პრობლემის, ან სხვა ტექნიკური ხარვეზის გამო, ამ შემთხვევაში Vbet არ აანაზღაურებს ფსონებს.  

 

თუ ტურნირის დროს იყო აშკარა ტექნიკური ხარვეზი, მაგალითად, პროგრამამ არ ჩამოჭრა მონაწილეობის საფასური, ან რებაის თანხა და საპრიზო ფონდი განაგრძობს ზრდას, ამ შემთხვევაში Vbet აუქმებს ტურნირს.

 

უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია საიტის წესების და პირობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ "დახმარების" განყოფილებაში.

რეიქის აღწერა

 

ჩვენს ქეშ ნარდის მაგიდების მოთამაშეებს ეკისრებათ საფასურის გადახდა (საკომისიო). ამჟამად, ჩვენს ნარდის ქსელში რეიქის პროცენტია 4%.